تجاوز به دختر جوان به بهانه نقشه گنج


23 آبان 1400 - 23:11
166cabff20
پسر ۱۹ ساله به بهانه خرید نقشه گنج دختر ۱۷ ساله را به خلوتگاه کشاند و به او تعرض کند.سپس نقشه اخاذی خود را با تهیه فیلم سیاه عملی کرد.

به گزارش خطرفوری به نقل از رکنا، رسیدگی به پرونده اتهامی جوان 19 ساله به نام فراز با شکایت دختر 17 ساله ای به نام باران در دستور کار بازپرس جنایی قرار گرفت.

باران در طرح شکایت خود گفت:«مدتی قبل با پسری به نام فراز آشنا شدم.فراز می گفت تعدادی از دوستانش نقشه گنج خریده اند و بعد از چند ساعت حفاری توانسته اند به سکه و اشیا عتیقه دست پیدا کنند.حتی این سکه و اشیا را به من نشان داد.فراز می گفت کسی که نقشه های گنج را در اختیار دارد آن را به قیمت صد میلیون تومان می فروشد و از او تخفیف گرفته ام و باید 50 میلیون تومان تهیه کنیم تا به سود میلیاردی برسیم.به همین بهانه از من خواست طلاهایم را به او بدهم و حتی نقشه گنج را هم نشانم داد.بعد با هم به بیابان های اطراف تهران برد و مدتی گشتیم اما بعد از آن من را به خانه شان برد و مورد تجاوز جنسی قرار داد.

وی افزود: فراز از من فیلم سیاه تهیه کرد و من را تهدید به قتل و انتشار فیلم هایم کرد و گفت اگر شکایت کنم فیلم را منتشر می کند و در خانه شان طلاها، پولهایم را گرفت و حتی حساب بانکی ام را خالی کرد..او چند روز بعد بار دیگر با تهدید انتشار فیلم سیاه از من اخاذی کرد و فکر می کردم دیگر به من کاری ندارد اما وقتی برای سومین بار با من تماس گرفت و تهدید کرد و شروع به اخاذی کرد در مورد این ماجرا با خواهرم صحبت کردم و تصمیم گرفتیم ماجرا را به پلیس بازگو کنم و پرده از این اقدام سیام بردارم.

اخاذی از دختر ساده لوح برای رد مال

با اطلاعاتی که دختر جوان در اختیار ماموران قرار داد،فراز شناسایی و دستگیر شد و مشخص شد که او سارق سابقه دار است.

فراز بعد از دستگیری در اعترافات خود گفت:«مدتی قبل به اتهام موبایل قاپی دستگیر شدم و محکوم به رد مال شدم

پسر ۱۹ ساله به بهانه خرید نقشه گنج دختر ۱۷ ساله را به خلوتگاه کشاند و به او تعرض کند.سپس نقشه اخاذی خود را با تهیه فیلم سیاه عملی کرد.
166cabff20
23 آبان 1400 - 23:11

به گزارش خطرفوری به نقل از رکنا، رسیدگی به پرونده اتهامی جوان 19 ساله به نام فراز با شکایت دختر 17 ساله ای به نام باران در دستور کار بازپرس جنایی قرار گرفت.

باران در طرح شکایت خود گفت:«مدتی قبل با پسری به نام فراز آشنا شدم.فراز می گفت تعدادی از دوستانش نقشه گنج خریده اند و بعد از چند ساعت حفاری توانسته اند به سکه و اشیا عتیقه دست پیدا کنند.حتی این سکه و اشیا را به من نشان داد.فراز می گفت کسی که نقشه های گنج را در اختیار دارد آن را به قیمت صد میلیون تومان می فروشد و از او تخفیف گرفته ام و باید 50 میلیون تومان تهیه کنیم تا به سود میلیاردی برسیم.به همین بهانه از من خواست طلاهایم را به او بدهم و حتی نقشه گنج را هم نشانم داد.بعد با هم به بیابان های اطراف تهران برد و مدتی گشتیم اما بعد از آن من را به خانه شان برد و مورد تجاوز جنسی قرار داد.

وی افزود: فراز از من فیلم سیاه تهیه کرد و من را تهدید به قتل و انتشار فیلم هایم کرد و گفت اگر شکایت کنم فیلم را منتشر می کند و در خانه شان طلاها، پولهایم را گرفت و حتی حساب بانکی ام را خالی کرد..او چند روز بعد بار دیگر با تهدید انتشار فیلم سیاه از من اخاذی کرد و فکر می کردم دیگر به من کاری ندارد اما وقتی برای سومین بار با من تماس گرفت و تهدید کرد و شروع به اخاذی کرد در مورد این ماجرا با خواهرم صحبت کردم و تصمیم گرفتیم ماجرا را به پلیس بازگو کنم و پرده از این اقدام سیام بردارم.

اخاذی از دختر ساده لوح برای رد مال

با اطلاعاتی که دختر جوان در اختیار ماموران قرار داد،فراز شناسایی و دستگیر شد و مشخص شد که او سارق سابقه دار است.

فراز بعد از دستگیری در اعترافات خود گفت:«مدتی قبل به اتهام موبایل قاپی دستگیر شدم و محکوم به رد مال شدم

22

نظرات